Aktualności

04.01.2016

Grant NCN
Mamy zaszczyt poinformować, że Narodowe Centrum Nauki przyznało nam finansowanie na realizacje projektu pt:“Czuła detekcja emitujących indywiduów i procesów międzymolekularnych na platformach plazmonicznych” na lata 2016-2018.

19.06.2015

IWASOM 5
W dniach 19 – 24 lipca odbędzie się w Gdańsku konferencja “The 5th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials”.
Nasz Zakład wchodzi w skład lokalnego komitetu organizacyjnego razem z Zakładem Spektroskopii Fazy Skondensowanej, której kierownikiem jest Prof. M. Grinberg.
“http://iwasom5.ug.edu.pl/ocs-2.3.6/index.php/iwasom/iwasom55”2.09.2015

Zakonczenie projektu “Nowe spojrzenie na luminezujące materiały hybrydowe w postaci nanowarstw” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2011/03/B/ST5/03094, 739 220 zl), 2012-2015.
26 sierpnia zakończylismy pracę nad projektem finansowanym przez NCN dotyczącym procesów fotofizycznych i własności nowych silnie luminezujących materiałów hybrydowych.Wyniki tego grantu zostały zaprezentowane w 10 publikacjach i na 5 konferencjach krajowych oraz zagranicznych w formie 13 posterów oraz 4 wypowiedzi ustnych. Dzięki finasowaniu przez NCN zwiększylismy możliwości naszego spektrofluorymetru do pomiaru emisji SPCE poprzez
rozbudowę urządzenia na tryb pracy impulsowej.
Publikacje:
1. S. Rangełowa-Jankowska, D. Jankowski, R. Bogdanowicz, B.Grobelna, P. Bojarski, Surface Plasmon-Coupled Emission of Rhodamine 110 Aggregates in Silica Nanolayer, Journal of Physical Chemistry Letters , 3, 2012, 3626-3631.
2. M.Borowiak, B.Grobelna, A. Synak, P. Bojarski, A. A. Kubicki, Time-resolved emission spectra of 4-dimethylamino-4′-cyano-stilbene and resveratrol in high viscosity solvents and silica matrices, Spectrochimica Acta Part A, 115, 2013, 111-117.
3. K. Walczewska-Szewc, P. Bojarski, S. d’ Auria, Extending the range of FRET – the Monte Carlo study of the antena effect, J.Mol.Model, 19, 2013, 4195-4201.
4.A.Synak, P.Bojarski, B.Grobelna, L.Kułak, A.Lewkowicz, Determination of local dye concentration in hybrid porous silica thin films, J.Phys.Chem C,117, 2013, 11385-11392.
5. A.Pennacchio, G. Ruggiero, M.Staiano, G.Piccialli, G. Oliviero, A. Lewkowicz, A. Synak, P.Bojarski and S. D’Auria, A Surface Plasmon Resonance based biochip for the detection of Patulin Toxin Optical Materials, 36, 2014, 1670-1675.
6.A. Lewkowicz, A. Synak ,B.Grobelna, P. Bojarski, R.Bogdanowicz, J. Karczewski, K.Szczodrowski and M. Behrendt Thickness and Structure Change ofTitanium(IV) Oxide Thin Films Synthesized by the Sol-Gel Spin Coating Method Optical Materials 36, 2014, 1739-1744.
7.A. Lewkowicz, A. Synak, P.Bojarski, B.Grobelna, J.Karczewski, D. Jankowski, S.
Mahlik Aggregation of Rhodamine 6G in titanium dioxide nanolayers and bulk xerogels Optical Materials 36, 2014, 1694-1697.
8.A. Lewkowicz, A. Synak, B. Grobelna, P. Bojarski Spectroscopic properties of Rhodamine B entrapped in hybrid porous nanolayers at high dye concentration, Chemical Physics, 439, 2014, 121-127.
9.A. Synak, B. Grobelna, L. Kułak,A. Lewkowicz, and P. Bojarski, Local Dye Concentration and Spectroscopic Properties of Monomer−Aggregate Systems in Hybrid Porous Nanolayers J.Phys.Chem C,119, 2015, 114419-14426.
10. R. Chib, S. Raut, S.l Shah, B. Grobelna, I. Akopova, R. Rich, T. Just Sørensen, B. W. Laursen, H.Grajek, Z. Gryczynski, I. Gryczynski Steady state and time resolved fluorescence studies of azadioxatriangulenium (ADOTA) fluorophore in silica and PVA thin films Dyes and Pigments 117,2015, 16-23.

19.06.2015

IWASOM 5
W dniach 19 – 24 lipca odbędzie się w Gdańsku konferencja “The 5th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials”.
Nasz Zakład wchodzi w skład lokalnego komitetu organizacyjnego razem z Zakładem Spektroskopii Fazy Skondensowanej, której kierownikiem jest Prof. M. Grinberg.
“http://iwasom5.ug.edu.pl/ocs-2.3.6/index.php/iwasom/iwasom55”


17.04.2015

Gratulacje
Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 kwietnia 2015 roku
magister Fizyki w zakresie fizyki biomedycznej
Dawid Jan Jankowski
na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:
„Badanie własności fotofizycznych wzmocnionej emisji fluoroforów sprzężonej z plazmonami powierzchniowymi metali w układach jedno- i dwuskładnikowych”
oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy
DOKTORA NAUK FIZYCZNYCH
w zakresie Fizyki
Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. dr hab. Piotr Bojarski
Recenzenci: Prof. dr hab. Wiesław Wiczk, Prof. PP, dr hab. Tomasz Kazimierz Martyński

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 12 marca 2015 roku
Aneta Maria Lewkowicz
na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:
„Spectroscopic properties of hybrid materials doped with organic dyes”
oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy
DOKTORA NAUK FIZYCZNYCH
w zakresie Fizyki
Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Bojarski
Promotor pomocniczy: dr Anna Synak
Recenzenci: prof.PP, dr hab. Jacek Goc, prof. dr hab. Wiesław Gruszecki

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 kwietnia 2015 roku
magister astonomii
Katarzyna Walczewska-Szewc
na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:
„Interpreting resonance energy transfer experiments with Monte – Carlo and molecular dynamics simulations”
oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy
DOKTORA NAUK FIZYCZNYCH
w zakresie Fizyki
Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Bojarski
Kopromotor: dr Ben Corry
Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki, prof. nadzw. PP, dr hab. Jacek Przemysław Goc

2.02.2015

Obrony prac doktorskich
Ten rok jest dla nas bardzo szczęśliwy. Kolejno odbyły się 3 obrony prac doktorskich:
26 lutego – mgr inż. Anety Lewkowicz
19 marca – mgr Katarzyny Walczewskiej Szewc
26 marca – mgr Dawida Jankowskiego.
Wszystkie przebiegły pomyślnie i czekamy na oficjalne zakonczenie procedur zwiazanych z nadaniem stopnia doktora fizyki.

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2015 godzina 10:30